Hayvanlar Alemi

Bazı Hayvanların Saygı Duyulduğu Toplum Hangileridir?

Bazı toplumlar ineğe, bazı toplumlar köpeğe, bazı toplumlar kuşa, bazı toplumlar ata saygı duyar. Bu saygı duyma şekli inandıkları din ile ya da gelenek ve görenekleri ile yakından ilişkilidir.

Hindistan

Hindistan’da rastgele bir yolda yürürken karşınıza yorgun düşmüş, bir deri bir kemik kalmış, göz kapakları çökmüş, iyice yaşlanmış inek çıkabilir. Bu Hindistan halkı için gayet normal bir durumdur. Yolda, yaya kaldırımında, tapınaklarda, sahillerde ineklere rastlamak mümkündür.

Hindistan halkının geneli Hinduizm’ e inanır. Bu inançtan bu yana inek onlar için saygı duyulacak bir hayvandır. Saygı duyulmasının, kutsal kabul edilmenin sebepleri vardır:​​​​​​ İneği bir kere kesip yesen sadece etinden faydalanmış olursun. Ama aksi bir durum olursa hem sütünden, hem yoğurdundan, hem de peynirinden yararlanmış olursun. İnek bu denli yetenekli iken öldürmek Allah’ a ihanet etmiş sayılır. Yanlışlıkla bile olsa öldürmek büyük suçtur.

Türkler At Türk halkı için büyük öneme sahiptir. At demeç güç demektir. Savaşta bir adım önde olmak demektir. Eskiden Türk Devletleri ile savaş halinde olan devletler ” Türklerin atını aldın mı devlet biter, Türk biter” derler. At o dönemde Türk halkının her şeyi demektir. Savaşçı kimlikleri olduğu için at onların güç kaynağıdır.

Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan

Kartal avcılığı ve evcilleştirme bu halklarda meşhurdur. Kartlar daha yavru iken yakalanır. Spor müsabakası kabul edilen av törenleri için yetiştirilir. Kartal müsabakada koca kurdu yakalayıp öldürür. Bu yırtıcı hayvan Kırgız, Moğol, Kazakların elinde evcil hale gelir. Bundan dolayı kartal bu insanlar için büyük önem taşır. Simgesel bir yapıya sahiptir.

Bu şekilde sayılabilecek başka toplumlar da vardır. Her toplumun inanç sistemine göre gelenek ve göreneğine göre saygı duyabileceği şeyler vardır.